Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Meer Verbeelding

Provinciaal beleidsnotitie 2017-2020
“Inspraakversie febr.2016”
De Verbeelding van Drenthe

Voorstel voor inspraakreactie:
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van Drenthe, stellen wij voor dat de provincie met iets meer verbeelding een structurele subsidie reserveert, in de basisinfrastructuur, voor een Museum voor Hedendaagse Kunst te Assen waarbij inbegrepen een volwaardig Museaal Architectuurcentrum. Dit museum voldoet aan belangrijke beleidsmotieven ‘intrinsieke waarde, reflectie, identiteit’ en zelfs internationale, toeristische aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse beeldende kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede vanwege de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te Assen.

Toelichting.
De Provincie Drenthe erkent intrinsieke waarde van cultuur naast maatschappelijke en economische waarden, die overigens het meest aan bod komen in deze nota. Intrinsieke waarde zou vooral van persoonlijke betekenis zijn en dan vooral letten op reflectie, identiteit, bezinning en confrontaties. Na pagina 5 komen we de intrinsieke waarde van kunst of cultuur niet meer tegen en gaat het voornamelijk over erfgoed, archeologie en marketing: bijvoorbeeld mensen van buiten trekken om onze landschapskunst te bekijken.

Hoofdlijnen van voorgenomen beleid in de komende jaren concentreren zich op extra aandacht voor musea en een Noordelijke cultuuragenda, naast voortzetting beleid afgelopen jaren dat bestond uit het definieren van een goede culturele basisinfrastructuur. Dat mondde uit in 10 paginas erfgoed, streektaal en archeologie met ruime ondersteuning van podium- en amateurkunst. Zeer opvallend en mogelijk tamelijk nieuw is dat deze ondersteuning ook nog eens structureel schijnt te zijn, iets waar de provincie tot nu toe nooit aan wilde. Ook opvallend is de zorg om de – kritische – regionale media. Terecht natuurlijk, maar als een overheid zich met een onafhankelijk medium gaat bemoeien dan is diversiteit altijd in het geding en zeker ook de kwaliteit van ‘kritiek’. Er is dus geen specifieke structureel – binnen de basis –
aanwezige inzet voor de beeldende kunst. De komende Drenthe Biennale is een voorstel voor een tweejaarlijks toeristenevenement (p.18/19) en de kunst in de openbare ruimte lijkt vooral een incident omlijst door educatieve vormgeving.

Belangrijkste pagina’s zijn p. 25-27. Daar gaat het over (3.3) Kunsten onderverdeeld in Podium Platteland, Creatieve Industrie, Kunstenaarsfabrieken en Internationalisering. Wat bedoeld wordt met “rural art is made in the north”, schijnt een Drentse uitvinding te zijn, is niet duidelijk. De aandacht voor Creative industrie lijkt ingegeven door een wensdenken zoals dat wel meer steden parten speelt, evenals het concept Kunstenaarsfabrieken, dat ook creativiteit aan direct rendement koppelt. Hier wordt bovendien de Havenkade Assen nog genoemd, waar gedeputeerde Van der Tuuk toch echt al afscheid van had genomen om zijn voorkeur uit te spreken voor wereldstad Emmen en haar voormalig dierentuincentrum. De zo nodige Internationalisering is wat beleid betreft een oude wens, maar als je dat echt wil met “ons imago als innovatieve provincie” dan mag men toch een duidelijker richtlijn verwachten dan alleen maar suggestieve gedachten.

Maar waarschijnlijk wordt daar vooral punt 3.4 voor bewaard. Namelijk de term ‘Experimenteerregio’, dat samen met onze noordelijke partners als “1 stedelijke regio” wordt aangemeld bij het Rijk, met Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 en “vliegwiel” (P.27). Ten bate van een noordelijke cultuuragenda en cultuurfonds. Dit is ten zeerste aan te moedigen. Alle goede wensen in deze richting en laten we hopen dat alle partners evenredig aan deze agenda en dit fonds bijdragen in volle harmonie en (bestuurlijk) enthousiasme.
Geen idee echter, waar in deze agenda nu die intrinsieke waarde van de cultuur is gebleven, die zou zorgen voor, in elk geval, verdieping en reflectie op persoonlijk vlak. Wel wordt, op dezelfde pagina 27, beloofd dat de aangeboden programmalijnen wordt uitgewerkt “IN Overleg met het VELD”! Deze moeten vervolgens een plek krijgen in de uitvoeringsprogramma’s van de 7 partners: de drie provincies en 4 hoofdsteden. Assen aan zet!
Als laatste aantekening: Per jaar provinciaal 7,7 miljoen beschikbaar. In deze Drentse Basisinfrastructuur gaat wel structureel geld naar de vijf provinciale musea en podiumgroepen (of podiumkunstfestivals) maar niet naar beeldende kunstprojecten of andere initiatieven op het gebied van de hedendaagse actuele kunst die vanuit en binnen de provincie zelf door kunstenaars zijn gestart.

Tot 11 april 2016 is er de mogelijkheid om een inspraakreactie op de concept cultuurnota te geven. Het is de bedoeling dat de definitieve Cultuurnota in mei 2016 wordt vastgesteld door GS en in juli 2016 door PS.

Herhaald Voorstel voor inspraakreactie:
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van Drenthe, stellen wij voor dat de provincie met iets meer verbeelding een structurele subsidie reserveert, in de basisinfrastructuur, voor een Museum voor Hedendaagse Kunst te Assen waarbij inbegrepen een volwaardig Museaal Architectuurcentrum. Dit museum voldoet aan belangrijke beleidsmotieven ‘intrinsieke waarde, reflectie, identiteit’ en zelfs internationale, toeristische aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse beeldende kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede vanwege de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te Assen. (GW)image

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s