Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Concept kunst-cultuurnota 2020

Na zoveel jaar non-beleid op het gebied van kunst en cultuur in Assen is het een verademing om nu weer eens een fatsoenlijk concept onder ogen te komen. Het voldoet zeker als cultuurbeleidsconcept, maar er ontbreekt in het begin duidelijkheid omtrent cultuurparticipatie en kunstbeleid. Het verschil tussen amateurvorming (educatie, vrije tijd) en professionele presentaties. Tussen consument en producent. Misschien dat deze vaagheid in de uitvoeringsnota wordt opgehelderd mede in verband met de verschillende, specifieke, subsidiestromen.

Bijvoorbeeld door de invoeging van een aparte kunstbeleidnotitie waarin opgenomen zou kunnen worden hoe atelierbeleid, hoe kunst in de openbare ruimte, hoe opdrachten tot stand zullen komen en hoe kunstenaars worden benaderd om mee te werken aan stadsvisies, stedebouw en publieke presentaties in het algemeen.

Een goede start is in ieder geval de aandacht voor ateliers en broedplaatsen en het voornemen voor regelmatig overleg met kunstenaars en culturele instellingen.

Wat ook nog uitgewerkt moet worden is hoe het cultuurbudget van 4,5 miljoen precies wordt verdeeld. Wat ziet hier precies in aan beeldende kunst en wat gaat er naar de grote instellingen? De publieksinstellingen als Bibliotheek, Theater. En, wie zitten er in de basisinfrastructuur: maakt hedendaagse kunst daar ook deel van uit? Waar kunnen we eigenlijk presentaties van hedendaagse kunst verwachten sinds het verdwijnen van diverse locaties?

Zo is bijvoorbeeld het idee van een stadscollectie eerder een leuke ‘bevlieging’ te noemen dan een doorwrocht plan en passeert op onaangename wijze vergelijkbare voorstellen voor een Stedelijk Museum dat niet genoemd wordt.

Niettemin, afgaande op en, ter ondersteuning van de gemeende goede bedoelingen zijn hier nog Drie cruciale citaten*:

1*)”De kracht van kunst & cultuur schuilt er vooral in dat er steeds weer iets nieuws ontstaat. Dat is eigen aan kunstenaars. Aan nieuwe dingen moeten we wennen, niet altijd zijn nieuwe kunstuitingen direct (commercieel) succescol. Daarom willen we als gemeente meer ruimte bieden aan vernieuwing. Ruimte in meerdere aspecten: fysiek, beleidsmatig en financieel. Nieuwe initiatieven hebben tijd soms nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Daar houden we rekening mee.”

Tweede citaat*: “Initiatieven van kunstenaars
In Assen wonen en werken vele professionele – en amateurkunstenaars die de stad een warm hart toedragen en zich – als individu of gezamenlijk – met veel energie (en dikwijls belangeloos) inzetten voor het culturele klimaat in Assen. Onze waardering daarvoor hebben we niet altijd voldoende laten blijken. Dat gaat veranderen. We willen initiatieven van kunstenaars die aansluiten op onze ambities en voor de stad van betekenis zijn zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen.”

3*)We constateren dat kunstenaars wegtrekken uit Assen. In de behoefte aan werk- en tentoonstellingsruimte willen we beter voorzien.”

*Kadernota Kunst & Cultuur Assen – concept 23 december 2019.
Op dinsdag 14 januari 2020 is er een openbare bijeenkomst in De Nieuwe Kolk alwaar deze conceptvisie wordt besproken. Aanvang 19.30 uur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s