Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Categorie Archieven: Uncategorized

DVDA 2019

Voor nieuws omtrent Architectuurpodium Assen zie defkaresearch.com.
De stichting Cercle Meudon is opgeheven.
Voor het programma van Vrijdag 14 juni 2019 hieronder de affiche-aankondiging.
91FE007D-0983-4279-B5CD-F10596556FAC
Advertenties

Zichtbaar Waardevol

Raad voor Cultuur 22/11/18

Twee direct opvallende uitspraken in dit advies:

“De raad pleit er daarom in dit advies voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen en daarvoor middelen ter beschikking te stellen”. 

“Voor het begrijpen, zichtbaar maken en houden van beeldende kunst is het bewaren en ontsluiten van kunstenaars- en instellingsarchieven belangrijk. Zij bevatten een schat aan informatie: van correspondentie tot contracten, van uitnodigingen tot persoonlijke krabbels, studies, schetsen, ontwerpen, notities en aantekenboeken”.

Zichtbaar van Waarde, 2018

89FA887E-5504-4C1E-A45D-D1A4659B3E48

 

 

Havenkade Dossier

Op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018 vindt het Circulair Bouwevenement Drenthe plaats op Havenkade en Industrieweg. Het thema ‘circulair’ is erg populair geworden als bijna synoniem met duurzaamheid. Niet verwonderlijk dat onder meer de Natuur en Milieufederatie Drenthe is betrokken bij de organisatie van deze dagen. Het initiatief lijkt echter uit te zijn gegaan van de overheden Provincie Drenthe en Gemeente Assen die blijkbaar nu echt serieus met de ontwikkeling van het voormalig havengebied aan de slag willen. Het liefst ook met inschakeling van veel particulier initiatief, creativiteit en innovatie gericht op hergebruik, milieuvriendelijkheid en dus circulair: het rondgebruik van materiaal en goederen zonder al te veel verkwisting of afval.

Ronduit een prima evenement waar iedereen aan kan meewerken! Vooral mensen die willen bouwen. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat er de afgelopen 30 jaar al aardig wat initiatieven op bovengenoemd terrein, het Havengebied, zijn ontwikkeld. Voor degeen die dit is ontgaan wijzen we op de plannen van onder meer Erven Eppo, Wim Germain, Architectuurpodium Assen CM, Frank Aikema, DAAD, Europlan en Provinciale of gemeentelijke onderzoeksburo’s. Waarschijnlijk zijn al deze plannen ergens tekort geschoten, want er is niets van gerealiseerd.

Het is nu dus de beurt aan nieuwe partijen als NMD, Bouwend Nederland, Nice en NVBU. Ook zijn er specifieke Groningse experts uitgenodigd, Gras en Carex, waar klaarblijkelijk Drentse kennis(sen) bij de organisatie uit het zicht was verdwenen. Om een paar onderwerpen en workshops te noemen die u kunt volgen: strobouw, industriële hennep verbouwen, herbestemming leegstand, interzorg en allerlei praktijkvoorbeelden waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier: https://nl.surveymonkey.com/r/KBQM2L2

Of kijk op de site van nmfdrenthe.nl

Het geheel start op donderdag 1 november om 9.30 met de opening door Henk Brink en Onno Dwars van Ballast Nedam.

 

 

 

Architectuur, verslag 1 juni 2018

20180522_135856

Samenvatting betreffende binnenstadsvisie. Leegstand bepaalde de afgelopen jaren de actuele agenda, maar sinds kort is een positieve kentering waarneembaar. Er worden veel bouwaanvragen ingediend en er worden ook werkelijk stappen gedaan. Diverse verbouwingen vinden plaats. In V&D komt bijvoorbeeld een pilot van Jeans Centre (en wordt bewoond door antikraak, zie Wortmann). In de Rolderstraat zou niets meer leeg staan behalve in aanhang van Citadel. Ook worden in het centrum een paar grote panden omgebouwd tot kleinere ‘shops’ met lagere huur, naast ombouw tot woning. Vooral de horeca toont initiatief, zie Wapen van Drenthe en Noordersingel Afhaalservices: Spar en sushi.
Meer ingrijpende veranderingen botsen op de belangen van vastgoedeigenaren.

Cultureel gezien is er geen enkel plan, alleen commercieel met marktmaatstaven. Het forum en voormalige bibliotheek staan permanent leeg, hier zou een culturele herbestemming goed passen.

Samenvatting betreffende actualisatie herbestemming en prijsvraag. 1)Het voormalig FNVgebouw, ‘rood bolwerk’ bij station, valt af want is verkocht. 2)Het UWVpand aan de Stationsstraat loopt ook vol. 3)De panden t.o. station zouden reeds volledig bezet zijn (Arcadis, Alescon e.a.), maar hier wordt aan getwijfeld gezien het geringe bezoekverkeer. 4)voormalig ABN Station zou volledig zijn verhuurd aan Catawiki. 5)forum is opgegeven, zie boven. 6)het mooie OMpand aan de Brinkstraat zou te huur staan, dit wordt ontkend, blijft in de prijsvraag. 7)ook Havenkade 2 blijft in de prijsvraag: staat te huur voor 120.000 per jaar voor 2500 + 560 m2 (10.000 voor 200m2 p.m.). Niet te verwarren met 8)Havenkade 1, deze dump staat te huur voor 25.000 per jaar voor 1000m2.
Toegevoegd kan worden: 9)Stadsboulevard/voormalig Melkfabriekterrein. 10)verzorgingstehuis Adelhorst a/d Nobellaan. 11)villa aan de hertenkamp/ex-Wisdom. 12)Collardslaan, voormalig kampeerhal.
Ofschoon er wel degelijk verbetering van functieverkeer is te zien, gaat het wel erg langzaam, zie de plannen voor blok t.o. DNK.

Laatste opmerkingen gaan over de relatie FOC-Binnenstad die voor sommigen niet bestaat, althans elkaar niet zouden bijten omdat het gaat om verschillende publieken. Wel zou het niet doorgaan van het FOC de ontwikkeling van Recreatieve zone in Baggelhuizen belemmeren, wat wel weer het algemene toerisme tekort doet.

Vrijdag 15/6, deel 2: herbestemming herzien, opening Manifesta12, uitreiking brochure aan Gea Smith, wethouder cultuur Assen. Voor verslag zie defkaresearch.com.

Samenvatting Agenda juni 2018

B0CA5B4C-A159-4F9E-8D4B-2E123BE7BF8F

 1-15 juni Maand van de Architectuur Assen

Vrijdag 1 juniDag van de Architectuur, thema: Binnenstadsvisie van Assen. Optioneel: excursie. 

Vrijdag 15 juni – Thema: Stedelijke Transformatie, met presentatie TRANS, catalogus-verslag jaaroverzicht SMAHK 2017. Optioneel: excursie. Opening Manifesta Palermo als ‘transcriptie’ stedelijke vernieuwing.

Agendapunten: Binnenstadsvisie ter discussie.

1.map excursie A, Asser Binnenstad, etalages 

2.map excursie B, Buitengebied, Havenkade

3.introductie nwe wethouder cultuur

4.introductie nwe stadsbouwmeester

5.aanbieden jaarverslag Trans

6.thema metamodernisme en architectuur

7.thema convivialisme en architectuur 

8.thema We the North en omgevingsvisie

9.thema: beeldende kunst en openbare ruimte: the app. en hoe nu verder.

10.beeldend kunstenaars en ateliers

11.Drentse architectuurprijs, een assens alternatief ?

12.het 12e Manifesta als stedelijk voorbeeld

13.herbestemming locaties, prijsvraag Architectuurpodium Assen

14.heroriëntatie theorie, prijsvraag essayistiek DeFKa Research

Contact:

DeFKa Research 

Tel. 0592 315316

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Voor actuele gegevens, plaats en tijd, kijk op defkaresearch.com.

Meer informatie over landelijke activiteiten met betrekking tot De Dag van de Architectuur, 1-3 juni nationaal en 16/17 juni Rotterdam, zie de site dagvandearchitectuur.nl

Een Nieuw College

Er kunnen twee aanleidingen genoemd worden om het nieuwe College te voeden bij het formuleren van een robuust kunst- en cultuurbeleid.
De ene aanleiding is de recente cultuurbrief van minister Van Engelshoven: “Cultuur heeft in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde. Als uiting van allerdiepste gedachten of zielenroerselen, van schoonheid en verfijning, of juist van confrontatie en rauwheid”. De tweede aanleiding is het mislukken of vertragen van projecten van het vorige College op het gebied van technologie (sensorcity), werkgelegenheid (foc) en opdrachtenbeleid (Mannus/Brink).

Geconcludeerd kan worden dat er nu ruim baan zou moeten komen om het over een andere boeg te gooien, namelijk die van een transparant en energiek kunst- en cultuurbeleid waar het de afgelopen vier jaar op een demonstratieve manier aan heeft ontbroken. Vanuit de Rijksoverheid kan men daartoe steun verwachten aangezien van die kant ook wordt ingezet op een toename van decentraal cultuurbeleid.

Waar zou het nieuwe College aan kunnen denken? Mede op grond van het Manifest van BK-platform noemen we ingekort de volgende hoofdpunten:
1.betrek kunstenaars bij stedelijke ontwikkeling
2.atelierbeleid
3.kunstfonds voor experimentele pilotprojecten
4.opdrachtenbeleid voor lokaal talent
5.expositieruimten voor hedendaagse kunst(enaars)
6.stadsvisie, centrum voor ruimtelijke kwaliteit
7.transparantie en onderhoud kunstcollectie gemeente: aankopen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte
8.inzicht en evaluatie instrumenten kunst en cultuur algemeen
9.transparantie noordelijke visie: We the North
10. streefdoelen langere termijn (2024 e.v.)

Assen is weliswaar hoofdstad van Drenthe, maar heeft geen stedelijk cultureel profiel, eerder dorpachtig van nature. Hetgeen niet hoeft te betekenen een anti-cultureel imago, maar juist kan bijdragen in kleinschalige experimenten met behoud van haar groene, provinciale, status.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/03/12/cultuur-in-een-open-samenleving/Cultuurbrief2018_Publicatie_WT_HR.pdf

Presentatie Vaart in Assen, DNK-MKB, 13 maart 2018

De zwarte Mozart

Joseph, de zwarte Mozart door Jan Jacobs Mulder
Xander Uitgevers, Amsterdam, 2016

Joseph de Boulogne, Chevalier de Saint-George, moet een opzienbarende figuur geweest zijn in het eind 18e eeuwse Parijs, zowel op straat als in de meer besloten salons van de culturele beau monde. Een zwarte heer van stand, uitstekend schermer, violist en componist (1745-1799) “one of the earliest musicians of African ancestry in the world of European classical music”. Een bijna vergeten historische persoon die door Jan Jacobs Mulder tot hoofdpersoon van een tragische roman is gemaakt. Het is vooral het beeldende inlevingsvermogen van de schrijver geweest waardoor dit verhaal zich tot een aannemelijke, ook eigentijdse, geschiedenis laat lezen. Dus geen saaie biografie. Vermakelijk zijn bijvoorbeeld Joseph’s avonturen als charmeur in adellijke kringen waar hij zich onomwonden bekent als tegenstander van slavernij. Hij weet zelfs Diderot, de beroemde Encyclopedist, tot medewerking te bewegen. Opwindend zijn de schermutselingen in Engeland terwijl hij in werkelijkheid op zoek is naar de bemanning van het schip waarmee zijn moeder naar Europa voer. Hartverwarmend is de loyaliteit van die paar vrienden die op het eind van zijn leven hem nog komen bezoeken. Dan komt hij tot de slotsom dat hij al die tijd tussen twee culturen heeft geleefd en hoopt dat “misschien worden mijn werken na mijn dood nog eens uitgevoerd”.

Dat is zeker het geval. Wie zijn muziek wil horen kan terecht op http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com of bij xanderuitgevers.nl/boeken/joseph-zwarte-mozart/ die een spotify speellijst levert.
Wie meer weten over de schrijver klikt op Janjacobsmulder.nl.

Lezers in Assen kennen de schrijver als beeldend kunstenaar en maker van het beeld “Aarde, Water, Huis’ dat van 1989-2016 voor het Station Assen heeft gestaan en nu aangeboden wordt door de Werkgroep Monumentale Kunst Bond Heemschut.

Cultuurprijsvraag uitgesteld

In voorbereiding van de prijswaardige vraag naar de beste culturele herbestemming inclusief verbouwingsontwerp, hierbij alvast de 7 panden in de Binnenstad van Assen, die in aanmerking komen als keuzeobject.
De prijsvraag wordt voorlopig uitgesteld in verband met de Binnenstadsvisie van Assen alsmede de dynamische ontwikkeling betreffende de noordelijke beleidsvisie ‘We the North’. We verwachten in het voorjaar 2018 de prijsvraag te kunnen actualiseren. Zo mogelijk in juni tijdens de Maand van de Architectuur kunnen we de ontwerpen exposeren en een winnaar bekend maken. Namens: het Architectuurpodium Assen.

6DC65547-0D5B-4FA2-8EBE-6C788FD8F302

Nieuwe omgevingswet (2019).

De Boekmanlezing 2017 in de Zwijger, bracht een paar, voor sommigen haast vanzelfsprekende, dingen aan het licht. Het is blijkbaar nodig dat hier nog eens extra de vinger op wordt gelegd. René Boomkens pleitte met verve voor inschakeling van kunstenaars bij stedelijke ontwikkeling. Als burger-professionals kunnen zij onvermoede empathische oplossingen entameren, beter dan scherpgesneden formele ontwerpers dat doen. Het interessante van zijn pleidooi was vooral dat hij aandacht vroeg voor de opdrachtgevers: OPDAT zij zich eveneens zouden engageren, het belang van kunstenaarsvisies erkennen en vervolgens dienaangaande beleid maken.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade topte deze voorzet met een verwijzing naar Constant’s Babylon-projecten en het concept ‘Vormgeven aan Vrijheid’. Hetgeen zou moeten leiden tot het veel sneller inschakelen van kunstenaars !!! Bijvoorbeeld bij het opnieuw formuleren van omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet 2019.
Waar beide sprekers een beetje omheen liepen is dat veel overheden, met name kleine steden als Assen, het liefst hun spaarzame (1%) kunstgelden, besteden aan prestigieuze objecten die een tijdje meegaan en het goed doen bij de buren (toeristen). En voor de binnenstad zoeken ze wel een catalogus-adviesburo. Rijksbouwmeesters zouden daarom samen met hun collega’s architecten en (spoor)bouwmeesters de daad bij het woord kunnen voegen en gemeenten ook daadwerkelijk moeten kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een divers publiek kunst- en stedebouwbeleid. Met aandacht voor andersoortig opdrachtenbeleid en samenwerking met lokale initiatieven. Een andere weg is dat kunstenaars en architecten zelf de hand aan de ‘ploeg’ slaan of in ieder geval zorgen dat ze niet genegeerd kunnen worden. Want: wat maakt, wie maken, de stad?

Conclusie: overheden, gemeentes en provincies, moeten visie op ruimtelijke ontwikkelingen en hun kwaliteiten definieren. Kunstenaars moeten zorgen hierbij betrokken te worden.
https://www.omgevingswetportaal.nl

IMG_5448

Boekmancahier 111

over ‘Kunst en de publieke ruimte’. Met bijdragen van Jeroen Boomgaard, Veronique Baars, René Boomkens, Hans Venhuizen en anderen. Cultuurfilosoof Boomkens vat het allemaal nog eens haarfijn samen in zijn stelling dat de publieke ruimte een collectieve opdracht is, waarbij kunst een aanmoedigende werking kan hebben. Boomgaard heeft in deze context oog voor de veranderende kwaliteit van de publieke sfeer, maar wil geen herdefiniëring om ideologische consequenties te vermijden. Baars legt nogeens de nadruk op de diversiteit van openbare opdrachten, bijvoorbeeld in stationsgebieden, waar het tot nu toe nogal traditionele kunstvormgeving betreft (zoals in Assen, gw).
Discussie naar aanleiding van dit thema en het cahier op dinsdagavond 27 juni in De Zwijger, Amsterdam. Rsvp noodzakelijk, via Boekman.nl

IMG_5421