Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Kunstuitvoeringsnotagendassen 21-24

4006FD11-D718-4EE8-91DE-3A0C8EA7EE45

Op 7 mei 2020 moet de gemeenteraad van Assen besluiten of ze de kadernota Kunst en cultuur 2021-2024 wil goedkeuren. Voorafgaand is op 16 april digitaal geconsulteerd. Daarbij vielen een paar dingen nogal op.

In de eerste plaats dat er op een enkele uitzondering na, er nauwelijks inhoudelijke vragen werden gesteld. De verantwoordelijke wethouder hoefde slechts voor meer informatie door te verwijzen naar een komende ‘uitvoeringsagenda’. Want wat gaan we nu eigenlijk doen met die cultuur.?

Welnu dat duurt nog een paar maand en na de zomer komt er waarschijnlijk een nieuwe ‘agenda’.

Het geval is dat in drie eerdere bijeenkomsten er reeds door het culturele veld werd aangedrongen op twee uitvoeringsnota’s. Namelijk een kunstbeleidsnota en een cultuurbeleidsnota waarin de uitvoering gepland staat voor de komende vier tot 8 jaar. Dit idee is dan ook explicket bevestigd in de concluderende commentaren (DNK 14 jan. 2020). Waarom dit nu niet duidelijk gecommuniceerd naar -of door- de Raad zelf?

In die aparte nota’ s kan dan ook meteen duidelijk vermeld worden welke beleidsgebieden specifiek tot professionele kunst, productie en presentatie, een relatie hebben en welke in verband staan met cultuur in brede zin, zoals alle vormen van artistieke expressie en beoefening door amateurs, vrije tijdsbesteding en festivals. Immers, daar zijn ook verschillende bronnen van cofinanciering bij betrokken. En wat cofinanciering betreft zijn er nationaal hele heldere structuren, van matching tot fondswervkng tot sponsoring. Het is zelfs een beroep geworden: dus wat is het probleem? Een bekwame ambtenaar?

Hier wringt dus het gebrek aan kennis van raadsleden of zij bewaren deze kennis tot het moment van de besluitvorming: op 7 mei of tot de behandeling van de ‘uitvoeringsagenda’ in de herfst van 2020.

Daarnaast een paar opvallende  formele ,kwesties.

Men wil aanwezige kennjs mede laten afhangen van 1. een maatschappelijk vastgoednota inclusief culturele bestemming. 2. Het komende herstelplan inclusief bezuinigingen. 3. Informatie over hoe precies het totale cultuurbudget van 4,5 miljoen besteed wordt aan activiteiten exlusief huurovereenkomsten (6 miljoen).

4.Op de vraag of de wethouder op de hoogte is van een nieuwe kunstvereniging meldt deze dat hij in gesprek is met diverse partijen. Hier wringt ook die andere schoen: transparantie. Welke partijen? Op 1 juli aanstaande sluit ook het laatste podium voor hedendaagse kunst. Daarover geen woord. Natuurlijk is er overal sprake van vertraging. Maar de wethouder zou zich mogelijkerwijs met iets meer aplomb kunnen revancheren tegenover het falend cultuurbeleid van de afgelopen jaren door voluit te gaan voor bewezen kwaliteit van burgerinitiatieven. Daar zijn er in Assen vrij weinig van op het terrein van de professionele kunsten.

Dramatisch politiek slot van deze consultatieve vergadering was het pleidooi voor meer muzikale culturele vorming voor kinderen, in competitie verwoord door twee raadsleden die hun eigen kinderen tot voorbeeld namen.

Campis.nl

Info@campis.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: