Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

StadsArchitectuurCentrale

Het symposium ‘De stad van morgen’, over de kansen en uitdagingen van middelgrote steden, naar aanleiding van de afronding van de FlorijnAs projecten, is voor de 2e keer geannuleerd. Gemeente Assen, in samenwerking met Platform31, programmeerde deze bijeenkomst voor 7 april aanstaande. Tevergeefs bleek vanwege het coronavirus waardoor een grote opkomst niet goed mogelijk is.

Er zijn echter meerdere actuele – stedebouwkundige – gebeurtenissen die een goede informatievoorziening wenselijk maakt. Om een paar te noemen. Hoe staat het met de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente? Op de site https://www.assen.nl/projecten/assennogmooier is nog steeds sprake van een startnotitie uit 2017 waarin wordt beloofd dat er in de volgende raadsperiode, 2019, de bijgestelde visie zou worden vastgesteld. Misschien is ie er wel, maar we kunnen het niet vinden. Wel veel aandacht voor ‘trends en ontwikkelingen’ en voor een nieuwe ‘toekomstvisie’ waarover je geïnformeerd kan worden via info@assen.nl. Ook de vrij recente organisatie ‘VIA-Binnenstad Assen’  https://www.binnenstadassen.nl/achtergrond komt niet veel verder dan plannenmakerij met het accent op het Koopmansplein als aandachttrekker. Er is geen samenhangend integraal overzicht dat bestaande bouw koppelt aan nieuwbouw en voorgenomen ontwerpen voor de gehele stad binnen de context van de relatie tussen urbane en rurale kwaliteit. Een koppeling richting een ‘noordelijke’ regiovisie ontbreekt eveneens. Wel wordt in het promotiefilmpje over het succes van de FlorijnAs heel vaardig toegelicht hoe de noord-zuid as bepalend is geweest voor de ontwikkeling (de bereikbaarheid) van Assen. Zowel redelijk recent met nieuwe station en binnenstedelijke vaarroute als komend met duurzaam zonnepark en groene interventies in de stad. Dit alles dankzij rijkssubsidie en het niet doorgaan van de Zuiderzeeroute. Samengevat in een gemeentelijk projectfilmpje van 5 minuten door Bluemedia, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=bPYN0KVlz0Q&feature=youtu.be

Het zou daarnaast ook mogelijk moeten zijn om al deze voorbeeldige verrichtingen visueel en informatief wat breder te trekken door presentaties in een daartoe geschikte ruimte en faciliteiten. Waardoor de infrastructurele inbedding van Assen in een noordelijk perspectief als middelgrote gemeente en Provinciaal hoofdstad zowel economisch als cultureel, zowel qua bereikbaarheid als transformerend, scherper geprofileerd kan worden. Door politici, beleidsmedewerkers en (toekomstige) bewoners. Als het even kan liever binnenkort dit jaar, dan uit te stellen tot postcorona ambities richting 2030.

Hoe zouden we bijvoorbeeld aan moeten kijken tegen het besluit van Rijkswege, om vanuit het Nationaal Groeifonds geen investeringen te doen richting ‘het Noorden’ wat betreft een snelle treinverbinding Randstad-Duitsland. Een pijnlijk besluit gezien het niet de eerste keer is dat een dergelijk verbinding wordt geopperd en genegeerd, zie boven de Zuiderzeeaffaire. Een goede verbinding met buurregio’s Niedersachsen en Bremen is immers onder normale omstandigheden een culturele vanzelfsprekendheid. Of staan hier opnieuw flinke RPS-ondersteuningen tegenover? Waar komen deze vervolgens terecht? Als Burgers mogen meedenken over de toekomst, dan zou het mooi zijn als zij mede mogen beslissen over een specifieke ‘bestemming’ van specifieke steunmaatregelen. Want, hoe kijken we dan aan tegen het besluit van onze noordelijke partner, de Provincie Groningen, om de Wunderlinie sneltreinverbinding naar Bremen uit te stellen omdat ze het geld nodig hadden om de tekorten op de realisatie van de Zuidelijke Ringweg aan te vullen? “De snelle en comfortabele treinverbinding is een duurzaam alternatief voor de auto. Ook geeft de spoorlijn een economische impuls aan de noordelijke grensregio.” (https://www.prorail.nl/projecten/wunderline-spoorlijn-groningen-bremen)

Daarnaast onderwerpen als: Waar precies in Assen het zonnepanelenpark komt of hoe duurzaam nieuwe woningbouw waar wordt gerealiseerd, zijn allemaal goed te beantwoorden vragen. Een stedelijk podium, ruimer en met meer expertise dan een Binnenstadsmanagerburo, dat deze ontwikkelingen en visies in de gaten houdt en exporteert, heeft hier heel nuttig en leuk werk aan.

In Assen bouwt bijvoorbeeld woningbouwvereniging Actium in diverse buurten nieuwe series panden die een hele buurt een nieuwe aanzien geeft, maar deze ook kan herstructureren. Hoe een stad zich vernieuwt, in het klein en in het groot, mag meer gedeeld worden dan tot nu toe. Dat geldt ook voor de situatie en plannen omtrent Kunst in de Openbare Ruimte waar de gemeente Assen eveneens nieuw beleid voor wil maken. Eveneens interessant is de beleidsmatige focus op ‘toekomstig’ te ontwikkelen gebieden als het “modern recreatief werklandschap” in Zuid en het Havengebied. Deze wensen zijn immers ook niet van vandaag of gisteren.

Dan nog actuele gespreksonderwerpen en theoretische excursies. Onlangs, op 20 januari 2021, was er een boeiend symposium online over onder meer “veranderend opdrachtgeverschap” georganiseerd door BK-info. En hoe worden de visies van het recente Manifestteam ontvangen? Via de dearchitect.nl komen diverse bouwmeesters aan het woord over hedendaagse inrichtingsvraagstukken. Hun meningen zijn bovendien te volgen in drie films op 8,14 en 28 januari via https://www.youtube.com/watch?v=c3q_xvqS6wI&feature=emb_logo

Gezien de prachtige titel ‘De stad van Morgen’, pleit vh Architectuurpodium Assen Cercle Meudon voor een nieuw representatief Stedelijke Centrum voor Architectuur en Stedebouw, binnen of buiten een bestaand organisatorisch verband in Assen. Met toegankelijke, overzichtelijke, fysieke presentaties inclusief XL maquettes naast digitale, virtuele, impressies, archieven en agenderende bijeenkomsten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: